ရန္ကုန္

ရန္ကုန္

သံတြဲမွ သံဃာေတာ္မ်ား

ကေလးျမိဳ႕

ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ

ျမိဳ႔ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ေတြ႔ရစဥ္
၁၂-၁၂-၁၂ ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထင္ကရျမိဳ႕ၾကီးမ်ားစြာ၌ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး ပခုကၠဴၿမိဳ႕ဆႏၵျပပြဲတြင္ သံဃာေတာ္၁၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ လူအမ်ားအျပားပါဝင္ခဲ့ျပီး ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဆိုမႈမ်ား လွည့္လည္လမ္းေလွ်ာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕၌မူ သံဃာေတာ္အပါး ၃၀၀ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ့ျပီး လူအေျမာက္အျမား ျခံရံကာ ဆႏၵျပခဲ့ျပီး ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဆိုမႈလည္း လုပ္ခဲ့ဟုဆိုသည္။ ကေလးျမိဳ႕တြင္မူ ကေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရႊဘံုသာ ဘုရားႀကီးဝန္းတြင္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ လူ စုစုေပါင္း ဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ၃ နာရီခန္႔အထိ ထုိင္သပိတ္ ျပဳလုပ္၍ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိခဲ့ရျပီး သံတြဲတြင္လည္း သံဃာေတာ္မ်ား ဆႏၵျပမႈရွိခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါသည္။


Photo Copy From Myanmar Local Media Facebook Pages
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free