၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပုိမုိပါ၀င္လာျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆုိရန္ အင္အားတစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားနည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာကိစၥရပ္မ်ား တင္သြင္းေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား နည္းပါးသကဲ့သုိ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း နည္းပါးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွ အနုိင္ရရွိခဲ့သူ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။

၄င္းက“လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကိစၥရပ္ကိုတင္ေတာ့ က်န္တဲ့အမ်ိဳးသားကိုယ္စားလွယ္ေတြက အမ်ိဳးသမီး ကိစၥဟာ အေရးတယူေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥၾကီးလုိ႔ သူတို႔ကထင္မွတ္ထားပံုမေပၚဘူး။ တုိင္းေရးျပည္ေရး ကိစၥေတြကို ေျပာဆုိေဆြးေႏြးတဲ့ လႊတ္ေတာ္လုိေနရာမ်ိဳးမွာ အမ်ိဳးသမီးကိစၥေတြကို ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္းဟာ သိပ္အေရးမၾကီးဘူးလုိ႔ ခံယူထားပံုရတယ္။”ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တုိ႔အတြက္ စုစုေပါင္းကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀၇၁ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး အမ်ိဳးသမီးအမတ္ေလာင္း ၁၁၄ ေယာက္ ပါရွိသည္။

ယခု၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၁၆၈ တြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၂၄) ဦး၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ပါတီမွ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၄) ဦးအနုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈကို ၀မ္းသာၾကိဳဆုိျပီး အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒကေတြကုိ အမ်ိဳးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျမန္ဆံုးေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖုိ႔သင့္ေၾကာင္း ၄င္းကဆက္ေျပာသည္။

ဧျပီ ၁ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ျမိဳ႕နယ္မွ အနုိင္ရရွိခဲ့သူ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းကလည္း ၄င္းအေနျဖင့္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူမ်ား တင္ျပထားသည္မ်ားကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သလုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေရးကို ခ်န္လွပ္ထားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

၄င္းက“အမ်ိဳးသားေတြမွာလည္းလုပ္နုိင္စြမ္းအားရွိသလုိ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာလည္း လုပ္နုိင္စြမ္းအားရွိသူေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေတာ့မတူညီၾကဘူးေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ကို ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ပါမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ကို ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ခ်န္ထားမွာမဟတု္ဘူး။”ဟုေျပာသည္။

ယခု ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္လာမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ နုိင္ငံေရးနုိးၾကားမႈသည္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ထက္ သိသိသာသာ မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္လာရန္ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိတုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနသည့္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။

“အခုဟာကလႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသမီးက ေလးရာခုိင္နႈန္းေအာက္မွာပဲပဲရွိတယ္။ ၂၀၁၅ မွာေတာ့အနည္းဆံုး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ရွိဖုိ႔လုိတယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးအေရးနွင့္ပတ္သတ္၍ ပထမအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားနွင့္ နီးရာအရပ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ကိစၥနွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္တြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ယာဥ္လုိင္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းေတာင္းဆုိမႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလက္ခံခဲ့သည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး ဇမဴသီရိျမိဳ႕နယ္မွ ေအာင္နုိင္သူ ေဒၚစႏၵာမင္းကေတာ့  လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီး ေရးမခြဲဘဲ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီအခန္း က႑ဟု သီးသန္႔လႈပ္ရွားရန္မရွိေၾကာင္းေျပာသည္။     ။
အမ်ဳိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးျဖစ္သည့္ ပုလဲၿမိဳ႕ နယ္ အန္အယ္လ္ဒီ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚခင္စန္းလိႈင္

YPI မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free