ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာမီက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဘာသာေရး အျငင္းပြားမႈ အေျခခံေသာ ပဋိပကၡမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။
အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္၊ စိန္တူေက်းရြာရွိ စုိင္းေတာ္ဗလီ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ကိစၥ၊ အဲဒီေန႔မွာပဲ မေကြးတုိင္း ကံမၼၿမိဳ ့နယ္မွာ ဗလီနဲ႔ စတုိးဆုိင္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရတဲ့ကိစၥ စတဲ့အမႈကိစၥမ်ား အားလုံးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေသာ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေသာတုဇနမ်ားရဲ႕ လုံလ ပေယာဂ ပါရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ထားပါတယ္။
ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ အရွင္ ပ႑ဝံသ လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ အဲဒီိလုပ္ရပ္ေတြဟာ ဆူပူမႈသက္သက္သာျဖစ္လုိ႔ ရဟန္းသံဃာမ်ားအေနနဲ႔ လက္ခံျခင္းမရွိသလုိ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိ ပါတယ္။

RFA မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free