ဧရာ၀တီျမစ္အပါအ၀င္ ျမစ္ႀကီး ေလးစင္း၏ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းႏွင့္ ျမစ္ကမ္းစပ္ဧရိယာအတြင္း ဓာတ္ သတၱဳရွာေဖြျခင္း၊ စမ္းသပ္တိုင္းတာ ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တားျမစ္ေၾကာင္းကို သတၱဳတြင္း၀န္ ႀကီးဌာနမွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္၊ သံလြင္ျမစ္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ေလး သြယ္မွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊အ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အဓိကအားထားေနရျခင္း ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ ရာကိစၥရပ္မ်ား စနစ္တက်ေဆာင္ ရြက္ရန္၊ ျမစ္ႀကီးမ်ား ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ ေနေၾကာင္းလည္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရွိရသည္။ “ကခ်င္ဘက္မွာဆိုရင္ ေရႊတူး ေဖာ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြအမ်ားအျပားရွိ တယ္။ ဒါေပမယ့္အဲဒီေဒသမွာ လိေမၼာ္ ျခံေတြ၊ လယ္ယာေျမေတြေပ်ာက္ကုန္ ၿပီ။ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲကို စြန္႔ပစ္တဲ့ ျပ ဒါးနဲ႔တျခားသတၱဳေတြ အျမဲစြန္႔ပစ္ ေနတာေတြ႕ရတယ္။ ဒီေတာ့ သဘာ ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးသလို ေရႊေမွ်ာ ကထြက္တဲ့ ရႊံ႕ရည္ေတြ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ေတြျဖစ္တဲ့ ျပဒါးနဲ႔ တျခားဓာတု ပစၥည္းေတြ ျမစ္ထဲကို အျမဲစီး၀င္ေန တဲ့အတြက္ ျမစ္ေရမွာလူနဲ႔သတၱ၀ါ ေတြကို ထိခိုက္ေစတဲ့ဓာတ္ေတြ ပါ၀င္ေနတယ္။ ဒါေတြကထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ေနေတာ့ အခုလိုအမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး တားျမစ္သင့္တာၾကာပါၿပီ”ဟု လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ျမစ္ေၾကာင္းက်ဥ္းလာ မႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ျမစ္ေရညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေသာင္ထြန္းလာသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ ဧရာ၀တီ ျမစ္အတြင္းရွိ ျမစ္ေရ၏ ေရအရည္အေသြးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းအတြင္း တုိင္းတာစစ္ေဆး ခ်က္မ်ားအရ ဧရာ၀တီျမစ္အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ လူႏွင့္ေရေန သတၱ၀ါမ်ားအတြက္ အဆိပ္ျဖစ္ေစသည့္ အမိုးနီးယားဓာတ္မ်ား ပံုမွန္ထက္ ပိုမိုပါ၀င္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရသုေတသနဌာနမွ သိရွိရသည္။ အဆိုပါျမစ္ႀကီးေလးသြယ္၏ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္းႏွင့္ ျမစ္ကမ္းစပ္ မွ ေပ(၃၀၀)အတြင္း ေျမထုမွတူးေဖာ္ ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္း ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒပါ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ၊ သတၱဳ၊ စက္မႈတြင္းထြက္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္ေက်ာက္စသည့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားအားရွာေဖြျခင္း၊ စမ္း သပ္တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အမိန္႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ေနာက္ထပ္အ မိန္႔တစ္စံုတစ္ရာျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳသေရြ႕ မျပဳလုပ္ရန္တားျမစ္ေၾကာင္း သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ တားျမစ္ထားျခင္းအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒ၊ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Eleven Media မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free