ဧျပီလ ၃ ရက္ေန ့၂၀၁၂
ဧျပီလ ၃ ရက္ေန ့ဒီကေန ့ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြ မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္အား ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး
မင္းေအာင္လႈိင္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစုိး၀င္း ကိုလည္း
ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစုိး၀င္း ဟု ႏိုင္ငံပိုင္
သတင္းစာမ်ားမွာ ရာထူးတုိးျမွင့္ေဖာ္ျပထားတာေတြ ့ရပါသည္။ သစ္ထူးလြင္ ဘေလာ့မွ ကူးယူသည္။


ျပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန ့တပ္မေတာ္ေန ့ အခမ္းအနားျမင္ကြင္း Photo: Khin Maung Win / AP


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free