အဆိပ္သင့္ျခင္း

   ေခတ္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီစနစ္အရ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ စာေပစိစစ္ေရးအဖဲြ႔အား ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မေပၚေပါက္ဘူးေသးေသာ `` ညွဳိ႕  ´´ ဟုအမည္ရသည့္    `` လိင္ ပညာေပး မဂၢဇင္း´´ သည္၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင
္း သိရွိရပါသည္။
စာေပသည္ ႏုိင္ငံကုိ အက်ဳိးျပဳ၏။
စာေပသည္ လူသားျဖစ္စဥ္ကုိ အက်ဳိးျပဳ၏။
စာေပသည္ လူႏွင့္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကုိသာမက အနာဂတ္ကုိ အက်ဳိးျပဳ၏။
စာေပသည္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကုိ အက်ဳိးျပဳ၏။
စာေပသည္  အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားကုိ အက်ဳိးျပဳ၏။
စာေပသည္ အေထြေထြဗဟုသုတကုိ အက်ဳိးျပဳ၏။

စာေပသည္ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ အျမဳေတျဖစ္၏။ စာေပသည္အားလံုးကုိ ကုိယ္စားျပဳ၏။
ထုိ႔အတူ စာေပသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ အဆိပ္အေတာက္လည္း ျဖစ္ေပသည္။
                          သမုိင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ အစဥ္အလာ ႀကီးမားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေမတၱာကုိ အေျခခံ၍  (၃၈)ျဖာ မဂၤလာတည္းဟူေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမျဖင့္ ရွင္သန္ေနထုိင္ၾကေလသည္။  ထုိ႔အတူ အရွက္ႏွင့္အေၾကာက္ ဟူေသာ ဟိရိၾသတပၸ တရားႏွစ္ပါးကုိလည္း လက္ကုိင္ထားၾကေလသည္။   ရုိေသထုိက္သူကုိ ရုိေသျခင္း၊  ခ်ီးေျမွာက္ထုိက္သူကုိ ခ်ီးျမွင့္ေျမာက္စားျခင္း  ဟူေသာ ဂါရ၀တရား နိ၀ါတတရားျဖင့္လည္း ေနထုိင္ၾကပါသည္။
                            ထုိ႔အျပင္ျမန္မာမွဳနယ္ပယ္တြင္လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ျခင္း၊ အိေျႏၵမဲ့ျခင္းဟူေသာ အရွက္အေၾကာက္ကင္းမဲ့မွဳအား အျပစ္တင္ထားသည့္ စကားမ်ားလည္း ရွိေလသည္။ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား သြန္သင္ဆံုးမ ျပသခဲ့ၾကပါသည္။
                             ျမန္မာမွဳနယ္ပယ္တြင္ `` ေတာ္ေလး၀´´ ဟူေသာ ဂုဏ္ျပဳအပ္သည့္  မိန္းမျမတ္တုိ႔၏  ၾကန္အင္ လကၡဏာမ်ား၊ ၄င္းတုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား စံျပဳ ပံုျပင္မ်ားအျဖစ္ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ေျပာဆုိ ဆံုးမခဲ့ၾကပါသည္။
                            ပညာေပးစရာ အလြန္ပင္ရွားပါးေနၿပီလားဆုိသည္ကုိ ေတြးေတာရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္ၾကား၍ကား ရႏုိင္ မရႏုိင္ မသိခဲ့ပါ။ 
                            တုိးတက္လွ်က္ရွိေသာ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားတြင္ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ယိုင္ယဲြ႔ေနမွဳမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႔ျမင္ ေနရပါသည္။ ဥပမာ- မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစဲြျခင္း၊ လမ္းသရဲဆန္ဆန္ ရမ္းကားျခင္း၊ ဆရာသမားႏွင့္ မိဘမ်ား အႀကီးအကဲမ်ားအေပၚတြင္
`` လူ႔အခြင့္အေရးတည္းဟူေသာ´´ တလဲြဆံပင္ေကာင္းျခင္းျဖင့္  မေခ်မငံ ဂါရ၀တရားကင္းမဲ့စြာ ဆက္ဆံလာျခင္း၊  ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား သိျမင္ႏုိင္မွဳအားနည္းလာျခင္း၊ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ အစဥ္အလာ  ေစာင့္ထိန္းႏုိင္မွဳမ်ားတြင္ အားနည္းလာျခင္း၊ အလုပ္ကုိ ႀကိဳးစား၍ တုိးတက္တတ္ကၽြမ္းရန္ အားထုတ္မွဳမ်ားအားနည္းလာျခင္းတုိ႔အား ပညာေပးရန္ မ်ားစြာလုိအပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤကဲ့သုိ႔ `` လိင္ပညာေပး မဂၢဇင္း´´ အားထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိျခင္းသည္ အဆုိးတကာ့အဆုိးဆံုး လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္

                             စာေပစိစစ္ေရးမရွိေသာ ဒီမုိကေရစီေခတ္ တြင္  ဦးစြာ သီးပြင့္လာေသာ စာေပအဆိပ္သီးႀကီးပင္  ျဖစ္ပါသည္။
မဂၢဇင္း၏အျပင္အဆင္ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာက႑အရ  အရြယ္မေရာက္ ေသးေသာ၊ ပညာမစံုေသးေသာ၊ အသိဥာဏ္ မၾကြယ္၀ေသးေသာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား ဖတ္ရွဳျခင္းမျပဳရန္ မိဘ၊ ဆရာသမားႏွင့္ အစ္ကုိ၊အစ္မတည္းဟူေသာအႀကီးအကဲမ်ားမွ မည္သုိ႔မွ် တားဆီးႏုိင္မျဖစ္ႏုိင္ေပ။
                             လိင္စိတ္ႏုိးၾကားေစေသာ အမူအယာျဖင့္ မ်က္ႏွာဖံုးတင္ထားၿပီး ၄င္းမ်က္ႏွာဖံုးတြင္လည္း `` အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား မဖတ္ရ၊ အရြယ္လြန္သူမ်ား မၾကည့္ရ ´´ ဟု သတိေပးေရးသားထားပါသည္။ ဤ ေရးသားခ်က္သည္ပင္ မဂၢဇင္းေအာင္ျမင္မွဳ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေၾကာ္ျငာျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမွဳကုိ ဆဲြယူသြားခဲ့ပါသည္။
                            အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား ဆုိသည္မွာ မည္သည့္အရြယ္ကုိ  ေခၚဆုိပါသနည္း....၊  အသက္(၁၂)ႏွစ္ အထက္တြင္ အခ်ဳိ႔ေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာ ပန္းကေလးမ်ား စတင္ပြင့္လန္းၾကပါသည္။    ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္မူ သိသိသာသာႀကီး ေျပာင္းလဲမွဳ မရွိပါ။
                           အသက္(၁၂)ႏွစ္ခန္႔တြင္ ပန္းကေလးမ်ား မပြင့္လန္းေသာ္လည္း ခႏၶာေဗဒ ေျပာင္းလဲမွဳအရ မိန္းကေလးမ်ား၏ အေတြးေလးမ်ား၊ စိတ္ကူးေလးမ်ား ေျပာင္းလဲလာတတ္ၾကပါသည္။ အသက္(၁၂)ႏွစ္ႏွင့္(၁၃)ႏွစ္အရြယ္အား သမီးကညာဟုတင္စားၾကပါသည္။ သစ္ရြက္လွဳပ္တုိင္းရယ္တတ္ေသာ အရြယ္ဟု ေျပာဆုိၾကပါသည္။
                            ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္... မဂၢဇင္း၏ ေၾကာ္ျငာသည္ စိတ္ခံစားမွဳ ဆန္းသစ္ေသာ ကေလးငယ္ေလးမ်ားကုိပင္ ဖတ္ရွဳေစရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္လား...။
                           ဥပေဒအရ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားကုိ (လူႀကီးစာရင္း) ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရႏုိင္ငံသား တစ္ဦး အျဖစ္အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။ အမွန္တကယ္တြင္ အသက္(၁၈)ႏွစ္သည္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပည့္စံုမွဳ မရွိေသးေသာအရြယ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းပညာ မျပည့္စံုေသးေသာ အရြယ္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္လူလားေျမာက္ အရြယ္ေရာက္ျခင္းသည္။ ပညာေရးၿပီးဆံုးေသာ  အသက္ (၂၀) အရြယ္သာ အနည္းဆံုးျဖစ္သင့္ပါသည္။ 
                           ဤ မဂၢဇင္းေၾကာင့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဤ အဆိပ္သီးႀကီးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အနာဂတ္ယဥ္ေသြးေလးမ်ား ပုိးကုိက္ ျခစား ခံရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
                           ဤမဂၢဇင္းေၾကာင့္ ရွိသင့္ရွိအပ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား လမ္းလဲြပါေတာ့မည္။   အျမင္မ်ား ေစာင္းပါေတာ့မည္။
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိ ခ်ထားကာ မေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါေတာ့မည္။ 
                            အခ်ိန္သည္ အစားထုိးမရေသာ တန္ဘုိးဟု ေခၚပါသည္။ အခ်ိန္ကုိ ဆံုးရွဳံးရျခင္းသည္ အရာအားလံုးကုိ ဆံုးရွဳံးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ အစားထုိး မရႏုိင္ဟု ေျပာဆုိၾကပါသည္။
                            အခ်ိန္ထက္ တန္ဘုိးရွိသည္မွာ အေတြးအေခၚပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေတြးအေခၚဆံုးရွဳံးလွ်င္ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ အခ်ိန္သည္လည္း အလုိအေလွ်ာက္ ဆံုးရွဳံးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
                            ထုိ႔ထက္ဆုိးသည္မွာ အေတြးအေခၚ မွားယြင္းျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ အေတြးအေခၚ  မွားယြင္းလွ်င္ ရရွိထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း ဆုိးရြား၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ပါေတာ့မည္။
                            ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္လည္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္  သားသမီးဘ၀မွ မိဘမ်ား ျဖစ္လာပါေတာ့မည္။
ေအာင္ျမင္မွဳမရွိေသာ အက်င့္စာရိတၱခ်ဳိ႕ယြင္းေသာ မိဘသည္ ၄င္း၏ သားသမီးမ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာ လမ္းျပမွဳကုိ မျပႏုိင္ေတာ့ပါ။ ထုိမွတဆင့္ မ်ဳိးဆက္ ပ်က္သုဥ္းပါေတာ့မည္....။
                             ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္ေနၾကေသာေျမႀကီး၏ေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အဘုိးအဘြားမ်ား၏ အေသြးအသားႏွင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါမ်ားကုိ ျမွဳပ္ႏွံထားခဲ့ပါသည္။ 
                             အဘုိးအဘြားတုိ႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ယဥ္ေက်းေသာ လူမ်ဳိး၊ ေမတၱာတရားထြန္းကားေသာႏုိင္ငံ၊ အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားျဖင့္ ရုိးသားေသာ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကုိ ရယူပုိင္ဆုိင္ေစခဲ့ပါသည္။
                             အသက္အရြယ္ႏွင့္ အခ်ိန္အခါအရ လိင္မွဳဆုိင္ရာကိစၥရပ္သည္ လူသားမ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြါးမွဳအတြက္မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္ကုိ လက္ခံပါသည္။
                             သုိ႔ေသာ္ အက်င့္စာရိတၱခ်ဳိ႕ ယြင္းႏုိင္ေသာ၊ သားႏွင့္အမိေမာင္ႏွင့္ႏွမ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္၍မရ၊ ၾကည့္ရွဳျမင္ေတြ႔ရန္မသင့္ေသာ လိင္ေစ့ေဆာ္မွဳ စာေပမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္အတြက္ စဥ္းစားသံုးသပ္၍ တားဆီးသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္အရ ဥပေဒျဖင့္ တားဆီး၍ မရႏုိင္ပါကလည္း လုိအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ၾကပ္မတ္ သတ္မွတ္သင့္ပါေၾကာင္းခင္ဗ်ာ။
စိတ္ကူးလဲြလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လဲြမည္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္လဲြလွ်င္ အက်ဳိးလဲြမည္။အက်ဳိးလဲြလွ်င္ အျပစ္ျဖစ္မည္။
အျပစ္ျဖစ္လွ်င္ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိခုိက္နစ္နာဆံုးရွဳံးမည္။
တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ပန္းေလးမ်ားအား ထိခုိက္နစ္နာဆံုးရွဳံးရလွ်င္  တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကုိ ဆံုးရွဳံးရပါမည္။
                            
  ဒီမုိကေရစီဟူေသာ လြတ္လပ္ခြင့္အား ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ အသံုးျပဳလုိသူမ်ားသည္ စာနာျခင္းကင္းစြာ စီးပြါးရွာေနၾကပါၿပီ.... သတ္မွတ္ အခြန္အခသြင္းယံုမွ်ျဖင့္ ႏုိင္ငံသား တာ၀န္ေက်ၿပီဟု ယူဆေနၾကပါၿပီ။
                              `` အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား မဖတ္ရ၊ အရြယ္လြန္သူမ်ား မၾကည့္ရ ´´  တားျမစ္ခ်က္လည္း ေရးသားထားသည္ဟုလည္း  ေျဖရွင္းခ်က္လည္း ေပးၾကပါမည္။ အလြန္ပင္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ အႏၱရာယ္သည္ သမုိင္း၏ ေတာင္းဆုိခ်က္
အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္လာပါၿပီ.... ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီသမုိင္းကုိ အနက္ေရာက္ ကညစ္မ်ားျဖင့္ စတင္ေရးသြင္းေနၾကပါၿပီ... ေတာင္းပန္၍ ရမည္ မဟုတ္ပါ။ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္အရ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ပါမည္။
                              ထုိ႔ထက္ဆုိးသည္မွာ စီးပြါးျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ခမ်ား၊ အခြင့္အလန္းမ်ားျဖင့္ အမ်ဳိးေကာင္း သားသမီးမ်ားအားျမွဴဆြယ္ၾကပါေတာ့မည္...။
                              ဘုရားတေနၾကမည္လား...၊ ရင္ေသြးငယ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ဳိးစံုကုိ မိသားစုအတြင္း ရင္ဆုိင္၍တုိက္ပဲြဆင္ႏႊဲမည္လား....၊သုိ႔တည္းမဟုတ္ ခုိင္မာေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္း၍ ဟန္႔တားၾကမည္လား စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
                               မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနတြင္ကား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာေပေလာကတြင္ အဆိပ္သင့္လွ်က္ရွိၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
                                                                             (ကြန္ဆူးမား)(၂၇-၁၁-၂၀၁၂)
              


Copy From Lubo Blog
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free