ထပ္မံ ခ်ထားေပးလ်က္ ႐ွိသည့္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းတန္ GSM ဖုန္းမ်ားႏွင့္ က်ပ္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းတန္ WCDMA ဖုန္း နံပါတ္ အတြဲ မ်ားကို ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး က တရားဝင္ ေလလံ စနစ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ႏွင့္ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ မ်ားတြင္ ေရာင္းခ် သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေလလံ စနစ္ျဖင့္ ေရာင္

းခ် ရာတြင္ ၾကမ္းခင္းေဈး အျဖစ္ မူလေဈးႏႈန္း အတုိင္း က်ပ္ ႏွစ္သိန္းႏွင့္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း အသီးသီး သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုး ေဈးေပးႏိုင္သူ ကို ေရြးခ်ယ္ ေရာင္းခ် သြားမည္ ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလး အတြက္ တစ္ၿမိဳ႕လွ်င္ အလံုးေရ ၆ဝ ခန္႔ကို ႏုိဝင္ဘာလ အတြင္း ေရာင္းခ် ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က ပံုမွန္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ နံပါတ္ အလွမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ လက္လွမ္းမီသူ မ်ားက အဆင္ ေျပသလို ရယူၿပီး ျပင္ပတြင္ က်ပ္ သိန္းဆယ္ဂဏန္း အထိ ေဈးတင္ ေရာင္းခ်သျဖင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မ႐ွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ လည္း ဆံုး႐ႈံး သျဖင့္ ယခုအႀကိမ္ မွစၿပီး လူႀကိဳက္ မ်ားသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ ဂဏန္းအတြဲ မ်ားကို လစဥ္ တစ္လ တစ္ႀကိမ္ ေလလံစနစ္ ျဖင့္သာ ေရာင္းခ် သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ အဆိုအရ သိရသည္။

Copy From The Voice Weekly
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free