၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္မည့္ Cobra Gold ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါ၀င္လာေတာ့မည္ဟု ထုိင္းကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုကယေန႔ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား ဒုတိယသမၼတသက္တမ္းအတြက္ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရၿပီး ေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္
မႈတြင္ ျမန္မာအား ဖိတ္ေခၚရန္ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။အထက္ပါ သတင္းရင္းျမစ္၏အဆိုအရ ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအားပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါ၀င္လာေစေရးအတြက္တိုက္တြန္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္းအပါအ၀င္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအၿပား ပါ၀င္မည့္ Cobra Goldပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္တို႔
တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား၊ေဘးအႏၱရာယ္အား
တုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ စစ္ဘက္ေဆးပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာ က႑တို႔တြင္ ပါ၀င္မည္ဟု သိရသည္။Cobra Gold ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ပါ၀င္မည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအားအဆင့္အတန္းႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားထားရာ ပထမအမ်ဳိးအစားတြင္ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္၊ေတာင္ကိုရီးယား၊ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံစံုစီမံကိန္း အသင္းႀကီးပါ၀င္ၿပီးျမန္မာႏုိင္ငံက ဒုတိယအမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။

မဟာမိတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအသင္းအဆင့္တြင္ ပါရွိေနသည္။ထို႔အတူ ဘရူႏိုင္း၊ တရုတ္၊ နယ္သာလန္၊ လာအို၊ နယူးဇီလန္၊ ရုရွား၊ေတာင္အာဖရိက၊ သိရိလကၤာႏွင့္ ယူေအအီးတို႔လည္း ဒုတိယအမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္လာမည္။

MON  မွ ဟူေသာ ယခုသတင္းကို Myanmar Express မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free