သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ဲဂလိ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘုရားေလးဆူေက်း  ရြာ၊ အေရွ႕ဘက္ (၁) မုိင္ခန္႔ အကြာက်ဴကန္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရာ္ဘာ  ၿခံမ်ားသို႔ (Helium Tank) ဟု ယူဆ  ရသည့့္ပစ္ၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း  အခ်ဳိ႕သည္ (၂၂.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႔ နံနက္ (၆) နာရီခန္႔တြင္ မိုးခ်ဳန္းသံကဲ့သို႔ဆက္တုိက္အသံ ျမည္ၿပီး အေရာင္ေတာက္ပစြာျဖင့္ ေကာင္းကင္မွက်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“၂၂.၁၁.၂၀၁၂ ေန႔ မနက္ (၆) နာရီေက်ာ္ေလာက္က မိုးခ်ဳန္း   သံလိုဆက္တုိက္အသံက်ယ္ၾကား ရလို႔ ေမာ့ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေကာင္းကင္ကေနမီးေရာင္ေတာက္  တဲ့အရာေတြ႕က်လာတာကိုေတြ႕ ရတယ္။ သြားၾကည့္ေတာ့က်ဴကန္   ေခ်ာင္းမွာ ေဘာ္လံုးပုံစံအလုံးႀကီး တစ္လံုးကို ေတြ႕ရတယ္။ ဗံုးလား၊ ဘာလားေသခ်ာမသိေတာ့ အနား  က၀ဲကလိစစ္တပ္ကိုအေၾကာင္း ၾကားပါတယ္။ ခဏၾကာေတာ့ စစ္တပ္ကလူႀကီးေတြလာ ဆယ္ သြားတယ္”ဟု ၀ဲကလိရြာသားတစ္ ဦးကေျပာသည္။
အဆုိပါအလံုးသည္ေဘာလံုး  ပုံသ႑ာန္ရွိၿပီးအခ်င္း (၂၃.၅) လက္မ၊ လံုးပတ္ (၄၃) လက္မရွိ  ကာ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ မူလီ (၄) လံုးစီစုပ္ထားေသာ မီးခိုး ေရာင္သတၱဳလံုး (၁) လံုးျဖစ္ေၾကာင္း  ေတြ႕ရသည္။ အဆုိပါ အလံုးသည္  အာကာသလြန္းပ်ံယာဥ္မ်ား၌အသံုး ျပဳေသာ လံုးပတ္ (၄၃) လက္မ၊ အခ်င္း (၁၄) လက္မ၊ အေလးခ်ိန္ (၁၃) ေပါင္ခန္႔ရွိ (Helium Tank) ဓာတ္ေငြ႕သိုေလွာင္ကန္ျဖစ္ၿပီး ၎(Helium Tank) ဓာတ္ေငြ႕မွာ အေရာင္အနံ႔မရွိဘဲ မိုးပ်ံပူေပါင္းႏွင့္ ေကာင္းကင္ေပၚ သို႔လႊတ္တင္သည့္ အာကာသယာဥ္  မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ၎(Helium Tank) မ်ားမွာ (၅/၆)  ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေျမျပင္သို႔ အသံျမည္ကာျပဳတ္က်တတ္ၿပီး (Helium Tank) ဓာတ္ေငြ႕မွာ ေဘး အႏၱရာယ္တစ္စုံတစ္ရာမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (Helium Tank) ဓာတ္ ေငြ႕သိုေလွာင္ကန္မ်ားမွာ ၁၉၉၁ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔ည (၁) နာရီခန္႔တြင္ (Angentina) ႏိုင္ငံဗ်ဴနီအာရစ္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ (Uganda) ႏိုင္ငံႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔ တြင္ အာဖရိကတုိက္ (Nainbia) ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ Windhoek ၿမိဳ႕ႏွင့္  (၄၈၀) မုိင္အကြာခန္႔ရွိရြာတစ္ရြာ တုိ႔တြင္ ျပဳတ္က်ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ (Helium Tank) ဓာတ္ေငြ႕သိုေလွာင္ကန္မ်ားမွာ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး (၉) ႏွစ္  ၾကာေနႏိုင္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွစ္ထက္ (၃/၄) ႏွစ္ေစာ၍ ေျမျပင္သို႔ျပဳတ္က်ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းေန႔ နံနက္ (၆) နာရီ ၀န္းက်င္တြင္ ပင္ေက်းရြာတမံဦး ပိုင္းေနဦးပန္း၏ ေရာ္ဘာၿခံတြင္ လည္း အရွည္ (၂.၈) လက္မ၊ ဗ်က္ (၈) လက္မရွိသည့္ သတၱဳ ဟုယူဆရသည့္ပစၥည္းကိုလည္း ေကာင္း၊ ၀ဲဂင္ဂရာေက်းရြာ၊ ၀ဲဘိုး ေတာင္ရြာ၊ ေရာ္ဘာၿခံတြင္လည္း (၈) လက္မအရွည္သတၱဳဟုယူဆ ရသည့္အပိုင္းစတုိ႔ကိုေတြ႕ရွိရ၍ သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွတစ္ဆင့္သက္ဆုိင္ရာတပ္မေတာ္  သို႔ေပးပို႔အပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
 

Copy From Hot News Weekly Web Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free