ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးသည္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ ဒီမုိကေရစီအေျပာင္းအလဲ ၁၁၅ ခုအား ေလ့လာသံုးသပ္က်မ္းျပဳစုခဲ့ၿပီး George Mason University မွ ပါရ
ဂူဘြဲ႕ရခဲ့သည္။ Georgetown University မွ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ မဟာ၀ိဇာဘြဲ႕ႏွင့္ George Mason University မွ ပဋိပကၡသံုးသပ္ေျဖရွင္းမႈ မဟာသိပၸံဘြဲ႕တို႔ရရွိခဲ့သည္။ လက္ရွိ Myanmar Peace Center တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ကူညီေပးေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးက ဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ထင္ပါသလဲ။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးက တကယ္ “စ” လံုးေရ စဖုိ႔ေတာင္ႀကံတဲ့အဆင့္ပဲ ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ အဓိက ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စစခ်င္း အကူးအေျပာင္းျဖစ္တယ္။ အကူးအေျပာင္းမျဖစ္ခင္မွာ ဒီအရင္အစုိးရေတြက ဒီမိုကေရစီ မက်တက် လစ္ဘရယ္လုိက္ေဇးရွင္းဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးတံခါးေလးကို စဖြင့္ေပးတယ္။ အဲဒီကာလေတြၿပီးမွ အကူး အေျပာင္း တကယ္ျဖစ္လာတယ္။ အကူးအေျပာင္းျဖစ္လာရင္ ဒီမိုကေရစီဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ လုပ္ရတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။

အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြ အေျခခုိင္လာၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလာတဲ့ေနာက္ consolidation ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဆင့္က ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္းျဖစ္တဲ့ transition အဆင့္ေလာက္ေျပာလုိ႔မရေသးဘူး။ ဘာလုိ႔ေျပာလုိ႔ မရေသးလဲဆုိေတာ့ လက္ရွိအစိုးရက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တက္လာတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီလုိ အားနည္းခ်က္ေတြရွိတဲ့အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လက္ရွိအစုိးရကို ႏုိင္ငံေရးတံ ခါးဖြင့္ေပးတဲ့ အစိုးရလုိ႔ ၾကည့္လုိ႔ရွိရင္ ပုိၿပီးေတာ့ သင့္ေတာ္မယ္။”

ေနာက္ျပန္မလွည့္ေအာင္ ျပည္သူဘက္က ဘာလုပ္သင့္လဲ။

လူထုဘက္က နံပါတ္တစ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အကန္႔အသတ္ထားဖုိ႔လိုတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္ဟာ “စ” လံုးေရစအခ်ိန္ပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပႆနာအမ်ားစုကို မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဘူး။ အဲဒီအျမင္ေလးကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမင္ဖို႔ လုိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သြားေတာ့မယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီသေဘာတရားက ကိုယ္လုိခ်င္တာ ေတာင္းတာတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ တျခားသူေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သိႏုိင္ဖို႔လုိတယ္။ အရင္တုန္းက အာဏာရွင္စနစ္မွာေတာ့ ဥပေဒဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒါဟာ မတရားတဲ့ဥပေဒဆုိတဲ့အတြက္ ဒါဟာ ဖီဆန္ရမယ္ဆုိတဲ့သေဘာ ရွိလာတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ အကူးအေျပာင္းျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဥပေဒေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ လုိက္နာတတ္ရမယ္။ လူထုၾကားထဲမွာ က်င့္သံုးဖုိ႔လုိမယ္။

အျခားဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတြလို တပ္မေတာ္က သူ႔အလုပ္သူ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လုိအေျခအေနေတြျဖစ္ဖို႔လိုလဲ။

တပ္မေတာ္ကို ႏုိင္ငံေရးထဲက ထြက္ေစခ်င္တယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ တပ္မေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲမွာ ဘာလုိ႔ရွိလဲဆုိတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ႔လုိတယ္။ အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့ လံုၿခံဳေရး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆုိ လက္ရွိရွိတဲ့ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားျပႆနာကို မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရင္ လံုၿခံဳေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ဘူး။ အဲဒါကို မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရင္ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏုိင္ငံေရးထဲက ထြက္ဆုိတဲ့ဟာ ေျပာရခက္လာလိမ့္မယ္။ တျခားႏုိင္ငံေတြ ၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း အင္ဒိုနီးရွားမွာ အာေခ်မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိ ေအာင္ျမင္မႈေတြရၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးထဲက ထြက္ေရးဆုိတာက တစ္ေျဖးေျဖးခ်င္း ျဖစ္လာတယ္။ နံပါတ္တစ္ တပ္မေတာ္ကို ႏုိင္ငံေရးထဲမပါေစခ်င္ရင္ တပ္မေတာ္ပါခဲ့တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရး၊ ဒီျပႆနာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျဖရွင္းဖုိ႔လုိလိမ့္မယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ အရာရွိ၊ အရာခံအားလံုးကို Professional စစ္တပ္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔လိုတယ္။ Professional စစ္တပ္ဆုိတာ တပ္မေတာ္က စစ္သားဆိုတဲ့အတြက္ စစ္သားအလုပ္ပဲ လုပ္သြားတယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ သူတုိ႔မပါဘူး။ အဲဒီလုိမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔ဆိုတာ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးျပႆနာ အမ်ားႀကီးေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ လုိလိမ့္မယ္။ အဓိကတစ္ခုက စစ္တပ္ကို ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲထဲကို ပါေစခ်င္ရင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္ရဲ႕ ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကို မၿငိစြန္းဘဲနဲ႔ မပြန္းပဲ့ဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္လို႔ ရတယ္ဆုိတဲ့ အျမင္မ်ိဳး စစ္တပ္ကို ေျပာျပႏိုင္ဖို႔လုိလိမ့္မယ္။ ယံုၾကည္ေအာင္ လုပ္ျပရမယ္။ မဟုတ္လုိ႔ရွိရင္ေတာ့ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးထဲကထြက္ဖို႔ ခက္မယ္ေပါ့။

သမၼတဦးေဆာင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေထာက္ခံမႈရလာတာ ရွိတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥမွာေတာ့ ေ၀ဖန္တာေတြ ရွိလာတယ္။ အခုလက္ရွိအေျခအေနမွာ အစုိးရအေနနဲ႔ ဘာလုပ္သင့္တယ္ထင္လဲ။

လက္ရွိ အေနအထားမွာေတာ့ ဒီလုိမ်ိဳး အက်ပ္အတည္းေတြက ရွိလာမွာပဲ။ ဒါပထမဆံုးအႀကိမ္ဆုိေပမယ့္ ဒါမ်ိဳးေတြလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာအက်ပ္အတည္းျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရဘက္ကေကာ အတိုက္အခံဘက္ကေကာ လူထုၾကားထဲမွာပါ ပဋိပကၡေျဖရွင္းတဲ့ပံုစံနဲ႔ အရင္ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သြားေနၿပီ။ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္က ဒီလုိလုပ္ရမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ စံေပတံေတြနဲ႔ တုိင္းလို႔က မလြယ္ေသးဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ။ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့ ပဋိပကၡေျဖရွင္းတဲ့ အေျခခံမ်ိဳးနဲ႔ မခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္သ၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္လုိ ကိစၥမ်ိဳးက ဒါအစိုးရဘက္က တစ္ခုတည္းတင္မကဘူး။ ဘက္ေပါင္းစံုက အင္အားစုေပါင္းစံုက ဒီပံုစံနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ငါတို႔က ဒါေတာင္းဆိုတယ္။ မရရင္ တစ္လက္မမွ မေလွ်ာ့ႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ ဟာမ်ိဳးက်ေတာ့ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ျဖစ္ဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။ အဲဒီလုိ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း လက္ပံေတာင္းေတာင္လုိ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာႏုိင္တယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ႏုိင္တာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္ေျပာတယ္။ ဒီအေျခအေနက ေက်ာ္လႊားၿပီး ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္သြားရင္ ကမၻာက ျမန္မာအေပၚ ဘယ္လိုျမင္မလဲ။

ကၽြန္ေတာ္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေတြ အမ်ားႀကီးေလ့လာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးက အခက္ဆံုးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလာက္ ျပႆနာ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အကူးအေျပာင္း၊ ျပႆနာမ်ားတဲ့ အကူးအေျပာင္း မရွိခဲ့ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အားေကာင္းခ်က္က ဘာလဲဆိုေတာ့ အားနည္းခ်က္လည္း ျဖစ္လာႏုိင္တာေပါ့ဗ်ာ။ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလ၊ အရင္ ဦးေန၀င္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ မ.ဆ.လအစိုးရလက္ထက္မွာ တုိင္းျပည္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး ဒါကို အမ်ားႀကီးလုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ အျခားတုိင္းျပည္ေတြမွာ ျပည္တြင္းစစ္ေတြျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္က မီးေလာင္ငုတ္တိုပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္မွာသြားၾကည့္လုိက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လုိ ကာဘူးလ္ဆုိတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ အိမ္ေတြက အေျမာက္ရာ၊ က်ည္ရာေတြက ေနရာတိုင္းမွာရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္မွာ အဲဒီလုိအေျခအေန မေရာက္သြားခဲ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ မေရာက္ခဲ့လဲဆုိရင္ စစ္တပ္ဆိုတဲ့ စုဖြဲ႕မႈက လံုၿခံဳေရးအရေကာ၊ ႏုိင္ငံေရးအရေကာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ခဲ့တယ္။

လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ လုပ္ခဲ့တာေတြအနက္ ေကာင္းတာ၊ ဆိုးတာေတြက ဘာလုိ႔ျမင္မိလဲ။

အားနည္းခ်က္ကုိ အရင္ေျပာရရင္ေတာ့ အစုိးရတစ္ခုလံုးမွာ ေရွ႕ကိုေရႊ႕တဲ့အခါမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္ၿပီး ေရႊ႕ႏုိင္တာ အားနည္းခဲ့တယ္။ မူ၀ါဒေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာ အားနည္းခဲ့တယ္။ ဒါကလည္း ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ျပႆနာ။ မူ၀ါဒဆုိတာ အေပၚကခ်မွတ္လုိက္တာလြယ္တယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာက ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ဌာနဆုိင္ရာေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေပၚကလူရဲ႕ မူ၀ါဒကသာ အသစ္ျဖစ္လာတာ ေအာက္ကယႏၲရားက အေဟာင္းႀကီး။ အေဟာင္းႀကီးကေန မူ၀ါဒအသစ္ကုိ လုပ္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ အမ်ားႀကီးခက္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ခုနကေျပာတဲ့ World View ေပါ့။ ေျပာင္းခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိတယ္။ ဒီမုိကေရစီကိုသြားခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ World View ေတြက ဒီမိုကေရစီဘက္ကိုသြားတဲ့ World View နဲ႔ အရင္ေခတ္က World View ကို ဒီမိုကေရစီေခတ္ထဲကို ဆြဲယူၿပီးမွ စဥ္းစားတာပိုၿပီး ခရီးေရာက္တယ္ေပါ့။ ေနာက္ျပန္ဆြဲတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ိဳးေတြက ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္နဲ႔ ပါလာၾကတာကုိဗ်။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ Capacity အရမ္းႀကီးတယ္။ လံုၿခံဳေရးဘက္ကပဲၾကည့္ၾကည့္၊ အစိုးရဘက္ကပဲၾကည့္ၾကည့္၊ ဌာနဆုိင္ရာဘက္ကပဲၾကည့္ၾကည့္ Capacity ျပႆနာက အရမ္းႀကီးေတာ့ အဲဒီျပႆနာကမ်ားေလေလ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ေႏွးေလေလ၊ မူ၀ါဒကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ခ်မွတ္ႏုိင္မႈ နည္းေလေလျဖစ္တယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့ဘက္က ျပန္ၾကည့္ရင္ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုးလိုလုိ ေျမေပၚေရာက္သြားတယ္။ ေထာင္ခ်ခံရတဲ့သူေတြ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ႏုိင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ေပါ့။ တစ္ဆက္တည္းမွာ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ က်ယ္လာတယ္။ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အေနအထားမွာ အခုဆိုရင္ ဆင္ဆာဆုိတာ မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားၿပီ။ အရင္က စစ္အစုိးရဆုိတာ သံုးလုိ႔မရဘူး။ အခုကျပႆနာမရွိဘူးေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ကခ်င္ကလြဲရင္ အျခားေနရာေတြ ေသနတ္မေဖာက္သေလာက္ဘဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့အဖြဲ႕ ဆယ္ခုမွာ ျပႆနာအေသးေလးေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သံုးခုေလာက္ပဲရွိတယ္။ အျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလာက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲတာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာမရွိဘူး။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲတယ္ဆုိတဲ့ဘက္ကၾကည့္ရင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ ဟုိအရင္ကလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ တုိင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိကအက်ဆံုးတစ္ခုက လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ တုိင္းရင္းသားကိစၥကို ေျဖရွင္းမယ္ဆိုတဲ့ပံုစံက အက်ယ္ႀကီး ထားေပးထားတယ္။ ဒီေန႔ ဦးေအာင္မင္းလုိလူမ်ိဳးက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္က ဖက္ဒရယ္ဆုိတာ ရဲရဲေျပာရဲလာၿပီ။ ဖက္ဒရယ္ကို အတိုက္ခံေတြေတာင္ ဒီမွာေျပာဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားရတယ္။ ဒီမွာ ဖက္ဒရယ္ကို ေၾကာက္စရာမလိုဘူးဆုိတာ ဦးေအာင္မင္းလုိလူမ်ိဳး ရဲရဲေျပာရဲလာတယ္။ တုိင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ဒါကေသာ့ခ်က္ပဲ။ ဒီေသာ့ခ်က္ကို ရဲရဲေျပာရဲၿပီး ရဲရဲစားပြဲေပၚတင္ရဲတဲ့အဆင့္ ျဖစ္လာတယ္။

ဘာမ်ားျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္ပါေသးလဲ။

ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမွာ နံပါတ္တစ္အႏၲရာယ္အရွိဆံုး ဂိုဏ္းဂဏျပႆနာ၊ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအရတုိ႔၊ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္အရတုိ႔ တုိက္ခုိက္ခံရတာရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြေကာ၊ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ေကာ ဒါေတြကို မတုံ႔ျပန္ဖို႔လုိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီဟာေတြကိုတုံ႔ျပန္ၿပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပဋိပကၡက ပိုႀကီးလာဖုိ႔ပဲရိွတယ္။ ဂိုဏ္းဂဏျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက အတူအလုပ္တြဲလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔နည္းလမ္း ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၾကားထဲမွာ မတူတဲ့ဟာေလးေတြ ခြဲလုပ္လုိက္၊ တူတာေတြတြဲလုပ္၊ အဲဒီယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ဂိုဏ္းဂဏျပႆနာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာ္လႊားႏုိင္လိမ့္မယ္။ ရွိေနဆဲဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီအေရးသြားဖုိ႔ အဟန္႔အတား ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။


Copy From 7day News Facebook Page

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free