၂၀၁၃ခုႏွစ္မွ စ၍ ေနာက္က်င္းပမည့္ သၾကၤန္မ်ား၌ သရုပ္ပ်က္ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈမ်ား တနည္းအားျဖင့္ sexy design ဝတ္ဆင္မႈမ်ားကို တားျမစ္ေရး အဆိုကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ သကၤ်န္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္၁မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ကတင္သြင္းခဲ့ျပီး အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလးဦးက ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သရုပ္ပ်က္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတစ္ခုကို ေတြ႔ရွိရစဥ္
 မႏွစ္က(၂၀၁၂) သၾကၤန္တြင္ ျမန္မာသရုပ္ေဆာင္မ်ား ေမာ္ဒယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား၏ sexy ပံုစံမ်ား သရုပ္ပ်က္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ သရုပ္ပ်က္ေနထိုင္ေရကစားပံုမ်ားကို ခိုးကူးေခြထြက္သည္ အထိေတြ႔ရွိရျပီးေနာက္ ယခုႏွစ္သၾကၤန္မတိုင္မီကာလအတြင္း ထိုအဆိုကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အဆိုကို အတည္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္သျဖင့္ သၾကၤန္ကာလမတိုင္ခင္အခ်ိန္အတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္သံလိုင္းမ်ား၊ သတင္းစာမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာကာ ပိတ္ပင္ျပီးေနာက္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေတြ႔ရွိပါက အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ဤကဲ့သို႔ သရုပ္ပ်က္ေရကစားခဲ့ၾကသည္

ျမန္မာသရုပ္ေဆာင္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းသီရိေမာင္
သရုပ္ပ်က္ဝတ္စားသူႏွစ္ဦးကို ၂၀၁၂သၾကၤန္တြင္ ေတြရွိခဲ့ရစဥ္

    
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free