ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တြင္က်ယ္စြာ ဆက္ဆံႏိုင္၊ အျမင္ခ်င္း၊ အေတြ႕အၾကံဳ ခ်င္း ဖလွယ္ႏိုင္ခြင့္ ပိုမိုရရွိလာေစရန္ ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္ဆိုင္ရာ သမဂၢ (Int'l Parliamentary Union:- IPU) သို႔ ၀င္ မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၂၁ ရက္ ေျမာက္ေန႔ (၁၆-၃-၂၀၁၂) တြင္ ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
"ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တဲ့ အိုင္ပီယူ (IPU) သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ က အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ပါက ႏိုင္ငံ တကာပါလီမန္ မ်ားနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ တြင္ က်ယ္ႏိုင္ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳ၊ အျမင္ ခ်င္းဖလွယ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသို႔ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကမၻာသို႔အသိ ေပးႏုိင္မွာျဖစ္သလို ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံ ေရးနယ္ပယ္ကိုလည္း တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုပါ တယ္"ဟု ၎ေန႔အစည္းအေ၀း၌ ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားအၿပီး လႊတ္ ေတာ္၏ ဆႏၵသေဘာထားကို ေမးျမန္း ကာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ အေျခ စိုက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာပါလီမန္ဆိုင္ရာ သမဂၢ (IPU) ၏ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ဦး ေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၆ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းထံသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံတကာလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ထိ ေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ပိုမုိတြင္က်ယ္လာ ၿပီျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကသည္ ကေမၻာ ဒီးယားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ပါလီမန္အမတ္မ်ား ညီလာခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

Myanmar Times မွကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free