၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား မ်ား၏ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးကြန္ရက္ က ၾသဂုတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔ ညေန  (၃)နာရီတြင္ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္  ေ၀ဇယႏၱာလမ္းရွိ ၈၈မ်ဳိးဆက္႐ံုး တြင္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ သတင္း   ႏွင့္စာနယ္ဇင္းမွပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားကို အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္း  ကိုႏိုင္က အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်ိန္  အနည္းငယ္ေနာက္က်ခဲ့ျခင္းအေပၚ  ဦးစြာ ရွင္းျပခဲ့သည္။အစီရင္ခံစာ  ထုတ္ျပန္ရမည့္အခ်ိန္မ်ားအတြင္း  အေရးပိုႀကီး၍ဦးစားေပးရမည့္  ကိစၥႀကီးငယ္မ်ားမွာအမ်ားသိၾက သည့္အတိုင္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ ပြားခဲ့ရျခင္းမ်ားအေပၚပိုမိုအာ႐ံု စိုက္ေနရသျဖင့္ အခ်ိန္အနည္း ငယ္ေနာက္က်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာလွ်ပ္စစ္မီး၊ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္ကိစၥႀကီးမ်ားျဖစ္ပြား လာၿပီးေနာက္ထိုကိစၥႀကီးငယ္ ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔ အဖြဲ႕အစည္းကိစၥခရီးစဥ္အေပၚ ပိုမိုအားစိုက္ေနရေသာေၾကာင့္ ဆိုသည္။  စာမ်က္ႏွာ ၆၄မ်က္ႏွာ ရွိ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီရင္ခံစာတြင္ အစြဲကင္းကင္းျဖင့္ ပကတိ အရွိ အတိုင္းတင္ျပထားေၾကာင္း ကိုမင္းကိုႏုိင္ကဆိုပါသည္။ျပည္သူ မ်ားကို မဲေပး႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္ ေၾကာင္းမဲ႐ံုပိတ္ မဲေရတြက္ ၿပီးစီး  သည္ထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္  လိုအပ္ေၾကာင္း ကိုသိရွိေစလို ေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းတြင္ သတိထားေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ား ကို ျပည္သူအားလံုးနားလည္သိ မွတ္ထားႏိုင္ၾကရန္ ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။
၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးကေျပာ ၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွာဆို လွ်င္ ယခုလို အလုပ္မ်ဳိးအတြက္  လူမ်ားစြာႏွင့္ေငြအေျမာက္အျမား  လိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေန  ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲကို သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္  အားထုတ္ေနၾကတာေတြကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအလုပ္ ကို လုပ္ရန္တာ၀န္ရွိတယ္၊လိုအပ္ တယ္လို႔ခံယူလို႔ ဒီအလုပ္ကို လုပ္ ျဖစ္တာပါ။ေနာက္ ဒီအစီရင္ခံစာ ပါ အခ်က္အလက္မွန္မ်ားက ေနာင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ  ေတြမွာ အၫႊန္းမ်ားအေထာက္ အပံ့မ်ားျဖစ္သြားမည္လို႔ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံသား တိုင္းဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြတိုင္း မွာ တက္တက္ႂကြႂကြေစာင့္ၾကည့္  ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါတယ္။သတင္း  ႏွင့္မီဒီယာမ်ားဘက္ကလည္း ယခုအေတြ႕အႀကံဳေတြအရ အခ်ိဳ႕ ေသာေနရာ    မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္   ယခုထက္ပိုမို ဂ႐ုစိုက္ အာ႐ံုစိုက္ ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္  ကိုကိုႀကီးကရွင္းလင္းေျပာၾကား သြားသည္။
ယခုထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ ခံစာကို ေရြးေကာက္ပြဲတာ၀န္ရွိ  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္စိတ္၀င္စားလိုအပ္သူမ်ား  ကို ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

Copy From Hot News Weekly

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free